Uw gegevens

Privacy staat bij ProVenray.nl hoog in het vaandel, daarom worden alle gegevens die u invoert op onze website via een beveiligde verbinding verzonden. Onze website beschikt over een SSL-certificaat: Dit is herkenbaar aan het slotje in uw webbrowser en de toevoeging HTTPS aan de webpagina. Bij het bezoeken van niet veilige sites krijg je in de meeste browsers een waarschuwing hierover; deze waarschuwing zult u bij ons niet tegenkomen.

De gegevens die u zelf invult op de inschrijflijsten en webformulieren zijn, behalve de met * gemarkeerde velden optioneel, en vult u dus vrijwillig in. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en verwijderd zodra dit doel is bereikt. Onder geen beding zal ProVenray informatie van of over mensen wiens gegevens in onze administratie zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest verstrekken aan derden.

Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AvG, voor de tekst zie deze link), de Nederlandse implementatie van de General Data Protection Regulation (GDPR, voor de tekst zie deze link), de Europese wetgeving inzake de bescherming van gegevens en persoonsdata.

Op deze manier denken wij alles te doen om zo veilig en betrouwbaar mogelijk met uw gegevens om te gaan. Mocht u toch niet willen dat we uw gegevens (of een deel daarvan) verwerken kunt u dat aangeven middels een melding aan ons algemeen emailadres: info@provenray.nl.