Fractie

Joep Gielens - Fractievoorzitter

Joep Gielens is in 1978 geboren in Venray. Hij woont samen met zijn vriendin en hun drie kinderen in Oostrum.

Tot 2010 is hij als vrijwilliger nauw betrokken geweest bij meerdere jongerenorganisaties in onze gemeente. In die tijd leerde hij dat er nogal wat schort aan het gemeentelijk jongerenbeleid. Toen besloot hij om politiek actief te worden, onder meer om invloed uit te kunnen oefenen op de plek waar dit beleid wordt bepaald.

Na vier jaar ervaring als raadscommissielid werd Joep in 2014 gekozen in de gemeenteraad waar hij geregeld van zich laat horen door zaken stevig, maar altijd op inhoud, aan de kaak te stellen. In 2018 betaalde zich dit uit en werd hij met een fors gegroeid aantal stemmen herkozen. Verdere politieke ervaring deed Joep tussen 2015 en 2018 op als fractiemedewerker van een Limburgse Statenfractie.

In zijn dagelijks werk is Joep docent economische vakken op het ROC Ter AA in Helmond.

j.gielens@provenray.nl

Lizzy Bruno - Raadslid

Als nieuw lid van de gemeenteraad gaat Lizzy de uitdaging aan om met ProVenray van Venray een mooiere, betere en aangenamere plek te maken. Lizzy is zeer begaan met de mensen die minder kansen hebben in onze huidige maatschappij. Zij is dan ook voorvechter voor gelijke kansen voor iedereen. Lizzy ziet de politiek niet als doel, zij ziet het als een middel om haar bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij, maar ook als middel voor het verwezenlijken van haar idealen. “Wil je iets veranderen in deze maatschappij, kun je het beste op een plek zitten waar je aan de knoppen kunt draaien.” aldus Lizzy.

Naast haar raadswerk is Lizzy Product Manager bij een medisch hulpmiddelen bedrijf en moeder van twee kinderen. Ze woont samen met haar vriend in Venray.

Lizzy is lid van de commissie Wonen en van de werkgroepen Burgercontacten en Omgevingswet.

l.bruno@provenray.nl