ProVenray stelt vragen over problemen bij NLW 

ProVenray heeft vernomen dat het vertrouwen van de ondernemingsraad (OR) van NLW Groep BV in de directeur van NLW Groep BV het minimum heeft bereikt. De laatste ontwikkeling is dat de OR haar jurist de opdracht heeft gegeven om de gang naar de kantonrechter te maken om het inroepen van extern advies af te dwingen. Het inroepen van extern advies is een recht van de OR volgens de Wet op de Ondernemingsraden.

Dit besluit heeft de OR niet van vandaag op gisteren genomen. De samenwerking  tussen directie en OR liep al enige tijd bijzonder stroef. Dit is tijdens overleggen in zowel juli als november 2018 al kenbaar gemaakt. Verder bleek tijdens dit overleg dat er bij NLW te weinig werk is voor alle medewerkers waardoor regelmatig mensen stil moeten zitten en zich vervelen. Hiermee voldoet de NLW niet aan haar doelstelling; namelijk passend werk bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Er is te veel saai, weinig uitdagend en repeterend werk waarbij medewerkers vaak onder hun niveau en eigen loonwaarde aan het werk zijn. Dit kan wellicht mede een verklaring zijn voor het hoge ziekteverzuim. Het verzuimpercentage van NLW ligt al jaren ruim boven het landelijke gemiddelde. De bureaucratie binnen NLW is hoog wat tot ergernissen en tot weinig efficiëntie leidt en extra kosten met zich mee brengt.

ProVenray wilt dat het college haar verantwoordelijkheid als voorzitter van het bestuur van het NLW neemt en in actie komt om het conflict tussen de directeur en OR op te lossen en de problemen aanpakt. ‘Eigenlijk heeft het college het al veel te ver laten komen. De gang naar de rechter had voorkomen moeten worden. Ik schrik van de problemen die er bij NLW zijn’, aldus ProVenray-fractievoorzitter Joep Gielens. ‘Het gaat hier om het bieden van passend werk aan kwetsbare mensen waarvoor we als gemeente onze stinkende best zouden moeten doen.’