Wie had een jaar geleden gedacht dat we hier nu zouden zijn met een nieuwe partij in Venray? Ik in ieder geval niet. Afgelopen mei splitsten we ons om de bekende redenen af van de SP. Daar was een hoop lef voor nodig. We wisten dat we heel wat over ons heen zouden krijgen, en dat is ook gebeurd. Maar we staan nog steeds 100% achter deze stap omdat we onze principes niet hebben verloochend. De stap was zwaar maar vanaf de eerste raadsvergadering erna rechtten we onze rug en stonden we er. Er is sindsdien veel werk verzet. We gaven onszelf al snel de naam ProVenray, wat staat voor een progressief en sociaal Venray. Op 13 juli tekenden we de stichtingsakte en bestonden we ook formeel. We hebben lang nagedacht over een logo dat we in september samen met een prachtige website lanceerden. In de raad lieten we ons stevig horen op diverse thema’s waaronder de huisvesting van arbeidsmigranten, Sint Annapark en jongerencentrum The B. We deden een voorstel voor een onderzoek naar de afschaffing van de eigen bijdrage in de zorg die het helaas niet haalde maar waar we onverminderd naar blijven streven. De voorstellen voor transparante gemeentefinanciën, een onderzoek naar een betere en efficiëntere bewindvoering en het op peil houden van de activiteiten van de bieb in aanloop naar een nieuwe visie hiervoor haalden het wel. We waren kritisch op de aankoop voormalige Albert Heijn waarvan de financiële gevolgen voor de gemeente onzeker zijn en waar nog geen enkel plan voor ligt.


We horen bij de meest zichtbare partijen in de raad. We nemen onze taak om het College te controleren wél serieus, terwijl anderen juist aan de leiband van het College lijken te lopen. We laten dus niet over ons heen lopen en de media heeft dit ook al verschillende keren opgepikt. Ook in 2019 gaan we door met onze constructief kritische opstelling en serieuze politiek die we puur op de inhoud bedrijven. Daarnaast proberen we verder te bouwen aan onze organisatie. Dit jaar houden we onze eerste ledenvergadering en gaan we samen afspraken maken over de koers van de partij. Het zal moeten blijken of we over 2,5 jaar sterk genoeg zijn om mee te doen aan de raadsverkiezingen van 2022. Hiervoor is het nodig dat meer mensen zich aan onze partij willen verbinden en actief willen worden. Ik wil hierbij al onze symphatisanten die nog niet actief zijn van harte uitnodigen om een keer een bestuursvergadering of fractievergadering bij te wonen om te ontdekken of de politiek eventueel iets voor je kan zijn. De deur staat in ieder geval open. We gaan dus door, ook in 2019 kunnen de inwoners van onze gemeente op ons rekenen. Voor iedereen een goed jaar gewenst.

Joep Gielens, fractievoorzitter ProVenray