ProVenray vindt dat The B nog geen eerlijke kans heeft gehad. Daarvoor heeft de gemeenteraad het centrum in het verleden onvoldoende gefaciliteerd. Nu lijken politieke partijen het plotseling oneens over de invulling van het centrum terwijl de plannen hiervoor sinds de aanloop naar de bouw van het centrum nauwelijks veranderd zijn. Toekomstplan ‘The Next Step’, dat The B vorig jaar in samenwerking met onder meer Cultura Venray geschreven heeft, staat wat ProVenray betreft nog steeds overeind. Het is vorig jaar echter door politieke onwil van een meerderheid van de gemeenteraad afgewezen. Onlangs hebben partijen afgesproken om nu eindelijk eens duidelijk aan te geven wat men op dit moment nu eigenlijk met The B wil.

De basis van The B blijft wat ProVenray betreft: voor en door jongeren. Jongeren hebben al meerdere keren aangegeven behoefte te hebben aan verschillende soorten activiteiten. Wanneer jongeren iets in The B willen organiseren moet er altijd serieus bekeken worden hoe een plan kan worden gerealiseerd. Jongeren moeten hiervoor vooral ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ze hebben hier de eerste keren waarschijnlijk wel begeleiding bij nodig. Jongeren worden zo gewezen op hun verantwoordelijkheid, leren deze te nemen, ontdekken op deze manier hun talenten en dragen vervolgens met trots bij aan een voor jongeren bruisendere gemeente. Er wordt nauw samengewerkt met onder andere Raayland College, Schouwburg Venray, Cultura Venray en Synthese Jongerenwerk. Er worden goede contacten onderhouden met alle andere jongerencentra in onze gemeente. Er onstaat een duidelijk programma in The B dat met een degelijke marketing en promotie bij het overgrote deel van de doelgroep bekend is. Het groeiende succes van The B dat met trots door jongeren wordt uitgedragen zorgt ervoor dat steeds meer jongeren hier deel van uit willen maken. Om dit te bereiken is het wat ProVenray betreft nodig om The B perspectief te bieden door structureel te investeren in professionele ondersteuning op facilitair gebied, jongerenwerk en programmering. Alleen dan kan The B hét centrum worden voor jongerenwerk, jongeren- en popcultuur waar heel de gemeente Venray trots op kan zijn.

 

Joep Gielens
Fractievoorzitter ProVenray