Enige tijd geleden werd het plan van Otto Workforce voor de huisvesting van 240 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Hulst 1 gelanceerd. Doordat Otto een aanvraag voor een tijdelijke vergunning zal doen is besluitvorming een bevoegdheid van het College van B&W. Dit wil echter niet zeggen dat het de raad niet kan vragen om haar licht te laten schijnen over dit plan, wetende dat het hier gaat om een politiek en maatschappelijk gevoelig thema. In eerdere gevallen werd de politieke en maatschappelijke gevoeligheid terecht als argument aangedragen om de raad wel de kans te geven om haar zegje erover te doen. Tijdens de afgelopen raadsvergadering werd duidelijk dat het College dit deze keer niet van plan is. Opmerkelijk is dat zij hierin werd gesteund door coalitiepartijen CDA, Venray Lokaal en D66 en oppositiepartij VVD. Voor de verkiezingen waren Venray Lokaal en VVD nog kritisch over grootschaligheid en huisvesting op bedrijventerreinen. Nu wil men dit plan blijkbaar het liefst geruisloos laten passeren, terwijl de details van het plan nog niet eens bekend zijn. Samen met Samenwerking Venray hebben we onze afkeur laten blijken over de handelswijze van het College en hiermee aangegeven dat met ons in ieder geval niet te sollen valt. Wij nemen onze taak om het College te controleren en de mensen te vertegenwoordigen wél serieus. Op het moment dat het College op het punt staat te besluiten over dit plan zullen Samenwerking Venray en wij de raad bijeen roepen om het plan te bespreken tijdens een extra vergadering.

Joep Gielens Fractievoorzitter ProVenray