Eerlijk is eerlijk, met de nieuwe coalitie waait er op het gebeid van duurzaamheid een frisse wind door Venray. Waar een jaar geleden plannen voor windmolens bij voorbaat kansloos waren, worden ze nu niet langer uitgesloten. Sterker nog, men geeft tot dusver de indruk dat men voorop wilt lopen op het gebied van duurzaamheid. Het eerste plan voor het stimuleren van opwekking van duurzame energie ligt er al. Het idee is dat mensen die bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak hebben of gaan installeren in aanmerking kunnen gaan komen voor een korting op de Onroerend Zaak Belasting (OZB). De OZB-inkomsten blijven voor de gemeente met dit plan echter gelijk. De bedoeling is namelijk dat de korting wordt betaald door een verhoging van de OZB voor mensen die geen installatie voor de opwekking van duurzame energie hebben. Ook de mensen die zo’n investering om wat voor reden dan ook niet zomaar even kunnen doen moeten meer belasting gaan betalen. Dat vinden wij niet eerlijk en daarom zullen wij dit plan dan ook niet steunen. Voorop willen lopen in duurzaamheid mag niet ten koste gaan van rechtvaardigheid. Wij stellen voor dat het nieuwe gemeentebestuur er eerst werk van maakt om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te investeren in zowel energiebesparing als de opwekking van duurzame energie en hier de voordelen voor zowel zichzelf als voor het algemeen belang in ziet. Dan ontstaat er draagvlak en enthousiasme bij iedereen en komen de gestelde duurzaamheidsdoelen sneller dichterbij.

Joep Gielens
Fractievoorzitter ProVenray