ProVenray staat voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Laat daar geen misverstand over bestaan. Het plan van Otto ziet er op het oog redelijk uit. Het zijn chalets met voldoende privacy en ruimte per persoon. Wij zien ook de noodzaak dat er snel fatsoenlijke woonruimte moet komen voor arbeidsmigranten. Maar ProVenray vraagt zich af: welk probleem wordt hier opgelost en tegen welke prijs? 

ProVenray is van mening dat er eerst kaders gesteld moeten worden door middel van beleid. Zonder kaders kun je, met de beste intentie en urgentie, als gemeente een initiatief faciliteren dat achteraf toch niet blijkt te zijn wat je voor ogen had. Kaders om het algemeen belang en de belangen van arbeidsmigranten zélf te beschermen.
Belangrijk is om helder te hebben welk probleem met het plan van Otto opgelost wordt: huisvesting van nieuwe arbeidsmigranten of verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten die al onder erbarmelijke omstandigheden in Venray werken en wonen? Wordt dat laatste niet opgelost, blijft het probleem per saldo hetzelfde. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de voorwaarden waartegen de woningen verhuurd worden van belang, zoals huurprijs per bewoner, maar ook of men de voorwaarde stelt dat men in dienst is van Otto. In dat laatste geval is het van belang om te weten hoeveel tijd en ondersteuning arbeidsmigranten krijgen om andere woonruimte te zoeken indien zij onverhoopt hun dienstbetrekking verliezen. Dit om mede te voorkomen dat arbeidsmigranten dakloos worden, zonder inkomen, zonder familie of kennissen om op terug te vallen. Maar ook om te voorkomen dat uitkeringsfraude in de hand gewerkt wordt, doordat er malafide tussenpersonen zijn die uitkeringen aanvragen door werkloze arbeidsmigranten een adres te verschaffen.
 

Het plan van Otto voldoet aan geen enkel beleid. Formeel gezien hoeft dit niet, omdat het in eerste instantie een pilot betreft en de vergunning voor 5 jaar wordt verleend. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de vergunning over vijf jaar verlengd zal worden. ProVenray pleit daarom ook om éérst beleid te maken, om zodoende ook draagvlak in de omgeving en het vertrouwen in de politiek te vergroten.

Lizzy Bruno
Raadslid ProVenray