“Vele duizenden minima dreigen de voordelige zorgverzekering kwijt te raken die ze via hun gemeente hebben afgesloten. De reden: zorgverzekeraars als Menzis en Zilveren Kruis stoten gebieden af waar de ‘gemeentepolis’ niet rendabel voor hen is. Steeds meer gemeenten slaan hierdoor alarm”. Dit bericht viel op 18 augustus jongstleden in verschillende Nederlandse
dagbladen te lezen en dit trok de aandacht van ProVenray. Want ook de gemeente Venray heeft dergelijke polisopties afgesloten, weliswaar niet met Menzis en Zilveren kruis maar wel met zorgverzekeraars VGZ en CZ.
ProVenray maakt zich zorgen dat dit opzeggen van gemeentelijke zorgverzekeringen voor mensen met een minimum inkomen mogelijk ook kan gebeuren binnen de gemeente Venray. Daarom heeft ProVenray het college gevraagd of zij hierover een goede regeling waar niet aan te tornen valt, heeft getroffen met deze zorgverzekeraars. Dit om te voorkomen dat inwoners van onze gemeente die nu gebruik maken van deze regeling straks niet óók de dupe worden wanneer ook VGZ en CZ deze regeling ineens niet meer “rendabel” vinden’.
Want eigenlijk is het te gek voor woorden: een verzekering stopzetten omdat die “niet meer rendabel is”, oftewel niet genoeg winst opbrengt? Deze manier van denken in de zorg stuit ProVenray tegen de borst, als we praten over ziek zijn en je tegen ziekte verzekeren, zou het niet moeten mogen gaan over polissen die winst of verlies opleveren voor de verzekeraar. Het zou moeten gaan over solidariteit met hen die minder te besteden hebben en ziek kunnen worden (of al zijn) én over leveren van benodigde zorg.
Helaas heeft de wethouder in deze niet kunnen toezeggen wat ProVenray graag had willen horen, nl. dat deze regeling waterdicht is afgesloten met betreffende zorgverzekeraars en dus niet aan gemaakte afspraken te tornen valt. Wel is gelukkig door de wethouder uitgesproken dat de intentie is er om ook voor 2019 deze zorgregeling te blijven handhaven en dat voorbereidende gesprekken hierover zelfs al plaatsvinden.

Daarnaast zijn verdere vragen van ProVenray over onduidelijkheden waar het gaat over deze zorgverzekeringregeling op de gemeentelijke website snel opgepakt en direct aangepast op de website. Zo blijkt de eerst gestelde voorwaarde dat alleen inwoners die minder inkomen hebben dan bijstandsniveau in aanmerking zouden komen voor deze regeling gelukkig niet correct te zijn geweest. Dit is door de vragen die ProVenray hierover stelde direct aangepast in: inwoners met inkomens tot 120% van het bijstandsniveau komen hiervoor in aanmerking. Verder is er nu een veel duidelijker overzicht gegeven wat die bijstandsnorm precies is zodat beter te zien valt of mensen er wel of niet voor in aanmerking komen.

ProVenray zal hoe dan ook het proces rondom het voortzetten van deze zorgverzekering blijven volgen want een betaalbare zorgverzekering moet voor inwoners van Venray die moeten rondkomen van een inkomen rond of net boven het minimum, mogelijk blijven. Ook is dit een pleidooi van ProVenray voor het afschaffen van de marktwerking in de zorg: op naar een stelsel waarin in ieder geval een verbod op winst voor zorgverzekeraars komt. Maar het liefst ziet ProVenray dat het hele systeem afgeschaft wordt en plaats maakt voor één landelijk zorgfonds.

 

Erica Irene van den Akker
Raadslid ProVenray