Al is het bij wet niet geregeld dat elke gemeente een bibliotheek moet hebben, de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een bibliotheek legt de wetgever wél bij de gemeenten en zij mogen zelf bepalen wat dit mag kosten. In Venray bijvoorbeeld wordt er, in vergelijking met andere gemeenten met een gelijkwaardig aantal inwoners, een stuk minder subsidie verleend. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 21 euro per inwoner. In Venray is dat 14 euro per inwoner. De vraag is: hoeveel mag een bibliotheek kosten en wat levert het op?

De kernfunctie van een bibliotheek is het uitlenen van boeken, maar er is meer dan dat. Ze heeft onder andere ook een educatieve functie. Op het gebied van taal kan de bibliotheek een belangrijke rol vervullen. Taal in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan taalontwikkeling voor mensen die niet, of slecht, kunnen lezen en schrijven. Dit zijn zowel mensen van allochtone en autochtone afkomst, maar ook ouderen die en taalachterstand oplopen doordat ze minder lezen. In Nederland zijn er naar schatting 1,5 miljoen mensen laaggeletterd of zelfs analfabeet. Dit kost de samenleving 1,13 miljard per jaar. Daarnaast “taal” als in digitaal, voor mensen die zelf niet voldoende vaardigheden of mogelijkheden bezitten om gebruik te maken van digitale middelen zouden bij de bibliotheek aan moeten kunnen kloppen.

Zoals gezegd is ligt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een bibliotheek bij de gemeente, maar het water staat bij BiblioNu aan de lippen. Er is door BliblioNu onvoldoende ingespeeld op de veranderende rol van de bibliotheek, maar waar was de gemeente in die periode als toezichthouder? Heeft er iemand bij de gemeente zitten slapen? Is er überhaupt sprake van visie binnen de gemeente voor wat betreft de bibliotheek conform de bibliotheekwet?
ProVenray is van mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen en alles op alles moet zetten voor het behoud van de bibliotheek, daarvoor een passend subsidiebedrag moet toekennen en de toezicht op BiblioNu sterk moeten verbeteren.
Want de bieb is toch geen oud papier…?

Lizzy Bruno
Raadslid ProVenray