Nieuwe politieke beweging heet ProVenray.

De nieuwe politieke beweging die de gemeente Venray sinds vorige week rijker is heet ProVenray. De naam ProVenray staat voor het doel dat de beweging nastreeft: een progressief en sociaal Venray. Voor dit doel gaan Joep Gielens, Lizzy Bruno en Erica Irene van den Akker onverminderd verder aan het werk in de Venrayse gemeenteraad, maar vooral ook daarbuiten. Daarbij worden zij inmiddels al ondersteund door een aantal aspirant-bestuursleden van de beweging en hebben al verschillende mensen aangegeven dat zij graag op de hoogte gehouden worden. Onlangs besloten drie raadsleden van de gemeente Venray dat zij hun werk beter voort kunnen zetten buiten de SP. Van meet af aan was duidelijk dat zij dit samen gingen doen. Zij gaven hierbij wel aan dat zij zichzelf de tijd wilden geven voor het bedenken van een goede naam.

Fractievoorzitter Joep Gielens: ‘Dat ging sneller dan gedacht. Na enkele dagen op en neer appen hebben we de naam samen bedacht. We hadden allemaal het gevoel van: dit is ‘m. Vervolgens hebben we onder meer met de griffier de naam getoetst of deze eventueel door de keuring van de Kiesraad gaat komen. We willen namelijk in ieder geval een naam waarmee we eventueel over vier jaar deel kunnen nemen aan de raadsverkiezingen. Al snel bleek dat niets in de weg staat om deze naam voortaan te gaan gebruiken.’ ProVenray is druk bezig met de verdere oprichting van haar politieke beweging. Zo zal er een vereniging worden gesticht en wordt er op dit moment een logo ontworpen. Mochten mensen de beweging willen steunen, op de hoogte worden gehouden of mee willen denken, dan kan men een mail sturen naar info@provenray.nl.