Voorzitter,

Wij – Erica Irene van den Akker, Lizzy Bruno en ik – zitten hier met gemengde gevoelens voor u. We hebben een besluit genomen dat je niet zomaar neemt. Na jaren lidmaatschap en het vele werk dat we namens de SP met hart en ziel hebben gedaan zijn wij tot de voor ons onvermijdelijke conclusie gekomen dat we dit werk in het belang van de Venrayse bevolking het beste kunnen voortzetten buiten de partij. De Venrayse SP-afdeling was een enorm fijne club mensen, daar heeft het niet aan gelegen. De afdeling heeft richting de partij ook altijd met een unaniem standpunt opgetrokken. We hebben er binnen de club ook lang over gesproken, maar om de partij te verlaten is onder andere voor de fractievoorzitter van SP Venray, de heer Hendriks, en we noemen hem ook nog gewoon Jan, helaas nog een brug te ver. De heer Hendriks heeft besloten om binnen de partij te blijven om van binnenuit verder de strijd aan te gaan om noodzakelijke veranderingen af te dwingen. Een besluit dat wij betreuren omdat we het liefste de club bijeen hadden gehouden. Tegelijkertijd een besluit waar we ons respect voor uitspreken en we hopen oprecht dat de SP-afdeling Venray de interne strijd binnen de SP als geheel zal winnen. Wij zijn echter ons vertrouwen in de SP verloren en hebben dit in ons bericht naar buiten naar ons idee uitvoerig onderbouwd. Mochten daar nog vragen over bestaan dan horen wij dit graag.

Wij nemen onze zetel mee, terwijl we hier zelf in eerdere gevallen kritisch op zijn geweest. Het is dan ook logisch dat hier vraagtekens bij worden gezet. Nu is ons dit overkomen en is er in deze specifieke situatie sprake van een voortschrijdend inzicht. We hebben met de SP-afdeling Venray een mooi programma voor Venray geschreven waar we ons de komende bijna 4 jaar voor in zullen blijven zetten. SP Venray heeft bij de afgelopen verkiezingen een mooie uitslag neergezet, zeker wanneer je dit afzet tegen uitslagen in andere gemeenten in den lande. De mooie uitslag als geheel was niet behaald zonder de inzet van ons als mede-kartrekkers van de afdeling. Naast het gegeven dat er veel mensen op de partij hebben gestemd is het bij lokale verkiezingen, en zeker in een dorpse stadsgemeente als Venray zo dat er veel op de persoon wordt gestemd. Exacte aantallen zijn hierbij uiteraard niet te geven. Bovendien zijn wij er van overtuigd dat wij de belangen van de mensen in Venray beter kunnen vertegenwoordigen dan , met alle respect, leden van een partij waarin wij het vertrouwen hebben verloren. Met deze overwegingen achten wij het alsnog gerechtvaardigd om een beroep te doen op de geldende kieswet die stelt dat een zetel toebehoort aan de persoon. Dit doen we niet voor onszelf, maar om samen met de gehele raad de belangen van alle mensen in de gemeente Venray het beste te kunnen dienen.

Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad en het College dat straks geïnstalleerd zal worden waarbij we voorstellen tegelijkertijd onverminderd kritisch, maar altijd op de inhoud, zullen blijven beoordelen.